Quinoa: regeneratieve landbouw en leefbaar inkomen

Betere oogst voor de boer door duurzame landbouw
Quinoa biedt inkomen en werkgelegenheid aan 15.000 lokale gezinnen in de Boliviaanse Altiplano en is het enige gewas dat onder deze extreme klimaatomstandigheden kan worden geteeld. Verschuiving naar regeneratieve landbouw is nodig om de boeren en hun families te ondersteunen met een leefbaar inkomen. In samenwerking met lokale bodemwetenschappers verhogen we aan de hand van diverse milieuvriendelijke methodieken de opbrengst per hectare. Zo ontwikkelen we een circulaire methodiek waarbij de quinoaboer een hoger inkomen weet te genereren.

Kortom, de stap naar regeneratieve landbouw is essentieel voor het voortbestaan van de Boliviaanse quinoaboer. Hiermee behouden we niet alleen een gezonde bodem waardoor er op lange termijn nog altijd quinoa verbouwd kan worden, maar verhogen we ook de productiviteit van de oogst – en dus meer inkomen voor de boer en zijn gezin

Onze quinoa draagt zo bij aan een gezonde landbouwcultuur en een hoger inkomen voor de boer. En niet alleen verhoogt de boer zijn inkomen door productievere landbouw, ook zorgen we ervoor dat de boer een eerlijke prijs voor zijn quinoa ontvangt.